OLD TESTAMENT
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
1 Maccabees
2 Maccabees

NEW TESTAMENT
Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation (Apocalypse)


EXTRA

THE THIRD BOOK OF KINGS: Chapter 10


The queen of Saba cometh to king Solomon: his riches and glory.

chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
EnglishLatin
101And the queen of Saba having heard of the fame of Solomon in the name of the Lord, came to try him with hard questions.sed et regina Saba audita fama Salomonis in nomine Domini venit temptare eum in enigmatibus
102And entering into Jerusalem with a great train, and riches, and camels that carried spices, and an immense quantity of gold, and precious stones, she came to king Solomon, and spoke to him all that she had in her heart.et ingressa Hierusalem multo comitatu et divitiis camelis portantibus aromata et aurum infinitum nimis et gemmas pretiosas venit ad Salomonem et locuta est ei universa quae habebat in corde suo
103And Solomon informed her of all the things she proposed to him: there was not any word the king was ignorant of, and which he could not answer her.et docuit eam Salomon omnia verba quae proposuerat non fuit sermo qui regem posset latere et non responderet ei
104And when the queen of Saba saw all the wisdom of Solomon, and the house which he had built,videns autem regina Saba omnem sapientiam Salomonis et domum quam aedificaverat
105And the meat of his table, and the apartments of his servants, and the order of his ministers, and their apparel, and the cupbearers, and the holocausts, which he offered in the house of the Lord, she had no longer any spirit in her;et cibos mensae eius et habitacula servorum et ordinem ministrantium vestesque eorum et pincernas et holocausta quae offerebat in domo Domini non habebat ultra spiritum
106And she said to the king: The report is true, which I heard in my own country,dixitque ad regem verus est sermo quem audivi in terra mea
107Concerning thy words, and concerning thy wisdom. And I did not believe them that told me, till I came myself, and saw with my own eyes, and have found that the half hath not been told me: thy wisdom and thy works exceed the fame which I heard.super sermonibus tuis et super sapientia tua et non credebam narrantibus mihi donec ipsa veni et vidi oculis meis et probavi quod media pars mihi nuntiata non fuerit maior est sapientia et opera tua quam rumor quem audivi
108Blessed are thy men, and blessed are thy servants, who stand before thee always, and hear thy wisdom.beati viri tui et beati servi tui hii qui stant coram te semper et audiunt sapientiam tuam
109Blessed be the Lord thy God, whom thou hast pleased, and who hath set thee upon the throne of Israel, because the Lord hath loved Israel for ever, and hath appointed thee king, to do judgment and justice.sit Dominus Deus tuus benedictus cui placuisti et posuit te super thronum Israhel eo quod dilexerit Dominus Israhel in sempiternum et constituit te regem ut faceres iudicium et iustitiam
1010And she gave the king a hundred and twenty talents of gold, and of spices a very great store, and precious stones: there was brought no more such abundance of spices as these which the queen of Saba gave to king Solomon.dedit ergo regi centum viginti talenta auri et aromata multa nimis et gemmas pretiosas non sunt adlata ultra aromata tam multa quam ea quae dedit regina Saba regi Salomoni
1011(The navy also of Hiram, which brought gold from Ophir, brought from Ophir great plenty of thyine trees, and precious stones.sed et classis Hiram quae portabat aurum de Ophir adtulit ex Ophir ligna thyina multa nimis et gemmas pretiosas
1012And the king made of the thyine trees the rails of the house of the Lord, and of the king's house: and citterns and harps for singers: there were no such thyine trees as these brought nor seen unto this day.)fecitque rex de lignis thyinis fulchra domus Domini et domus regiae et citharas lyrasque cantoribus non sunt adlata huiuscemodi ligna thyina neque visa usque in praesentem diem
1013And king Solomon gave the queen of Saba all that she desired, and asked of him: besides what he offered her of himself of his royal bounty. And she returned, and went to her own country, with her servants.rex autem Salomon dedit reginae Saba omnia quae voluit et petivit ab eo exceptis his quae ultro obtulerat ei munere regio quae reversa est et abiit in terram suam cum servis suis
1014And the weight of the gold that was brought to Solomon every year, was six hundred and sixty-six talents of gold:erat autem pondus auri quod adferebatur Salomoni per annos singulos sescentorum sexaginta sex talentorum auri
1015Besides that which the men brought him that were over the tributes, and the merchants, and they that sold by retail, and all the kings of Arabia, and the governors of the country.excepto eo quod offerebant viri qui super vectigalia erant et negotiatores universique scruta vendentes et omnes reges Arabiae ducesque terrae
1016And Solomon made two hundred shields of the purest gold: he allowed six hundred sicles of gold for the plates of one shield.fecit quoque rex Salomon ducenta scuta de auro puro sescentos auri siclos dedit in lamminas scuti unius
1017And three hundred targets of fine gold: three hundred pounds of gold covered one target: and the king put them in the house of the forest of Libanus.et trecentas peltas ex auro probato trecentae minae auri unam peltam vestiebant posuitque ea rex in domo silvae Libani
1018King Solomon also made a great throne of ivory: and overlaid it with the finest gold.fecit etiam rex Salomon thronum de ebore grandem et vestivit eum auro fulvo nimis
1019It had six steps: and the top of the throne was round behind: and there were two hands on either side holding the seat: and two lions stood, one at each hand,qui habebat sex gradus et summitas throni rotunda erat in parte posteriori et duae manus hinc atque inde tenentes sedile et duo leones stabant iuxta manus singulas
1020And twelve little lions stood upon the six steps, on the one side and on the other: there was no such work made in any kingdom.et duodecim leunculi stantes super sex gradus hinc atque inde non est factum tale opus in universis regnis
1021Moreover, all the vessels out of which king Solomon drank, were of gold: and all the furniture of the house of the forest of Libanus was of most pure gold: there was no silver, nor was any account made of it in the days of Solomon:sed et omnia vasa de quibus potabat rex Salomon erant aurea et universa supellex domus saltus Libani de auro purissimo non erat argentum nec alicuius pretii putabatur in diebus Salomonis
1022For the king's navy, once in three years, went with the navy of Hiram by sea to Tharsis, and brought from thence gold, and silver, and elephants' teeth, and apes, and peacocks.quia classis regis per mare cum classe Hiram semel per tres annos ibat in Tharsis deferens inde aurum et argentum dentes elefantorum et simias et pavos
1023And king Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and wisdom.magnificatus est ergo rex Salomon super omnes reges terrae divitiis et sapientia
1024And all the earth desired to see Solomon's face, to hear his wisdom, which God had given in his heart.et universa terra desiderabat vultum Salomonis ut audiret sapientiam eius quam dederat Deus in corde eius
1025And every one brought him presents, vessels of silver and of gold, garments, and armour, and spices, and horses, and mules, every year.et singuli deferebant ei munera vasa argentea et aurea vestes et arma bellica aromata quoque et equos et mulos per annos singulos
1026And Solomon gathered together chariots and horsemen, and he had a thousand four hundred chariots, and twelve thousand horsemen: and he bestowed them in fenced cities, and with the king in Jerusalem.congregavitque Salomon currus et equites et facti sunt ei mille quadringenti currus et duodecim milia equitum et disposuit eos per civitates munitas et cum rege in Hierusalem
1027And he made silver to be as plentiful in Jerusalem as stones: and cedars to be as common as sycamores which grow in the plains.fecitque ut tanta esset abundantia argenti in Hierusalem quanta lapidum et cedrorum praebuit multitudinem quasi sycomoros quae nascuntur in campestribus
1028And horses were brought for Solomon out of Egypt, and Coa: for the king's merchants bought them out of Coa, and brought them at a set price.et educebantur equi Salomoni de Aegypto et de Coa negotiatores enim regis emebant de Coa et statuto pretio perducebant
1029And a chariot of four horses came out of Egypt, for six hundred sicles of silver, and a horse for a hundred and fifty. And after this manner did all the kings of the Hethites, and of Syria, sell horses.egrediebatur autem quadriga ex Aegypto sescentis siclis argenti et equus centum quinquaginta atque in hunc modum cuncti reges Hettheorum et Syriae equos venundabant
chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Search

Discuss


Learning Materials
Terms of UsePrivacy Statement