OLD TESTAMENT
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
1 Maccabees
2 Maccabees

NEW TESTAMENT
Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation (Apocalypse)


EXTRA

THE PROPHECY OF DANIEL: Chapter 5


Baltasar's profane banquet: his sentence is denounced by a handwriting on the wall, which Daniel reads and interprets.

chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EnglishLatin
51Baltasar, the king, made a great feast for a thousand of his nobles: and every one drank according to his age.Balthasar rex fecit grande convivium optimatibus suis mille et unusquisque secundum suam bibebat aetatem
52And being now drunk, he commanded that they should bring the vessels of gold and silver, which Nabuchodonosor, his father, had brought away out of the temple, that was in Jerusalem, that the king and his nobles, and his wives, and his concubines, might drink in them.praecepit ergo iam temulentus ut adferrentur vasa aurea et argentea quae asportaverat Nabuchodonosor pater eius de templo quod fuit in Hierusalem ut biberent in eis rex et optimates eius uxoresque eius et concubinae
53Then were the golden and silver vessels brought, which he had brought away out of the temple that was in Jerusalem: and the king and his nobles, his wives, and his concubines, drank in them.tunc adlata sunt vasa aurea quae asportaverat de templo quod fuerat in Hierusalem et biberunt in eis rex et optimates eius uxores et concubinae illius
54They drank wine, and praised their gods of gold, and of silver, of brass, of iron, and of wood, and of stone.bibebant vinum et laudabant deos suos aureos et argenteos et aereos ferreos ligneosque et lapideos
55In the same hour there appeared fingers, as it were of the hand of a man, writing over against the candlestick, upon the surface of the wall of the king's palace: and the king beheld the joints of the hand that wrote.in eadem hora apparuerunt digiti quasi manus hominis scribentes contra candelabrum in superficie parietis aulae regiae et rex aspiciebat articulos manus scribentis
56Then was the king's countenance changed, and his thoughts troubled him: and the joints of his loins were loosed, and his knees struck one against the other.tunc regis facies commutata est et cogitationes eius perturbabant eum et conpages renum eius solvebantur et genua eius ad se invicem conlidebantur
57And the king cried out aloud to bring in the wise men, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spoke, and said to the wise men of Babylon: Whosoever shall read this writing, and shall make known to me the interpretation thereof, shall be clothed with purple, and shall have a golden chain on his neck, and shall be the third man in my kingdom.exclamavit itaque rex fortiter ut introducerent magos Chaldeos et aruspices et proloquens rex ait sapientibus Babylonis quicumque legerit scripturam hanc et interpretationem eius manifestam mihi fecerit purpura vertietur et torquem auream habebit in collo et tertius in regno meo erit
58Then came in all the king's wise men, but they could neither read the writing, nor declare the interpretation to the king.tunc ingressi omnes sapientes regis non potuerunt nect scripturam legere nec interpretationem indicare regi
59Wherewith king Baltasar was much troubled, and his countenance was changed: and his nobles also were troubled.unde rex Balthasar satis conturbatus est et vultus illius inmutatus est sed et optimates eius turbabantur
510Then the queen, on occasion of what had happened to the king, and his nobles, came into the banquet-house: and she spoke, and said: O king, live for ever: let not thy thoughts trouble thee, neither let thy countenance be changed.regina autem pro re quae acciderat regi et optimatibus eius domum convivii ingressa est et proloquens ait rex in aeternum vive non te conturbent cogitationes tuae neque facies tua inmutetur
511There is a man in thy kingdom that hath the spirit of the holy gods in him: and in the days of thy father knowledge and wisdom were found in him: for king Nabuchodonosor, thy father, appointed him prince of the wise men, enchanters, Chaldeans, and soothsayers, thy father, I say, O king:est vir in regno tuo qui spiritum deorum sanctorum habet in se et in diebus patris tui scientia et sapientia inventae sunt in eo nam et rex Nabuchodonosor pater tuus principem magorum incantatorum Chaldeorum et aruspicum constituit eum pater inquam tuus o rex
512Because a greater spirit, and knowledge, and understanding, and interpretation of dreams, and shewing of secrets, and resolving of difficult things, were found in him, that is, in Daniel: whom the king named Baltassar. Now, therefore, let Daniel be called for, and he will tell the interpretation.quia spiritus amplior et prudentia intellegentiaque interpretatio somniorum et ostensio secretorum ac solutio ligatorum inventae sunt in eo hoc est in Danihelo cui rex posuit nomen Balthasar nunc itaque Danihel vocetur et interpretationem narrabit
513Then Daniel was brought in before the king. And the king spoke, and said to him: Art thou Daniel, of the children of the captivity of Juda, whom my father, the king, brought out of Judea?igitur introductus est Danihel coram rege ad quem praefatus rex ait tu es Danihel de filiis captivitatis Iudae quam adduxit rex pater meus de Iudaea
514I have heard of thee, that thou hast the spirit of the gods, and excellent knowledge, and understanding, and wisdom are found in thee.audivi de te quoniam spiritum deorum habeas et scientia intellegentiaque ac sapientia ampliores inventae sint in te
515And now the wise men, the magicians, have come in before me, to read this writing, and shew me the interpretation thereof; and they could not declare to me the meaning of this writing.et nunc introgressi sunt in conspectu meo sapientes magi ut scripturam hanc legerent et interpretationem eius indicarent mihi et nequiverunt sensum sermonis huius edicere
516But I have heard of thee, that thou canst interpret obscure things, and resolve difficult things: now if thou art able to read the writing, and to shew me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with purple, and shalt have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third prince in my kingdom.porro ego audivi de te quod possis obscura interpretari et ligata dissolvere si ergo vales scripturam legere et interpretationem indicare mihi purpura vestieris et torquem auream circa collum tuum habebis et tertius in regno meo princeps eris
517To which Daniel made answer, and said before the king: thy rewards be to thyself, and the gifts of thy house give to another: but the writing I will read to thee, O king, and shew thee the interpretation thereof.ad quae respondens Danihel ait corram rege munera tua sint tibi et dona domus tuae alteri da scripturam autem legam tibi rex et interpretationem eius ostendam tibi
518O king, the most high God gave to Nabuchodonosor, thy father, a kingdom, and greatness, and glory, and honour.o rex Deus altissimus regnum et magnificentiam gloriam et honorem dedit Nabuchodonosor patri tuo
519And for the greatness that he gave to him, all people, tribes, and languages trembled, and were afraid of him: whom he would, he slew: and whom he would, he destroyed: and whom he would, he set up: and whom he would, he brought down.et propter magnificentiam quam dederat ei universi populi tribus et linguae tremebant et metuebant eum quos volebat interficiebat et quos volebat percutiebat quos volebat exaltabat et quos volebat humiliabat
520But when his heart was lifted up, and his spirit hardened unto pride, he was put down from the throne of his kingdom, and his glory was taken away.quando autem elevatum est cor eius et spiritus illius obfirmatus est ad superbiam depositus est de solio regni sui et gloria eius ablata est
521And he was driven out from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses, and he did eat grass like an ox, and his body was wet with the dew of heaven: till he knew that the most High ruled in the kingdom of men, and that he will set over it whomsoever it shall please him.et a filiis hominum eiectus est sed et cor eius cum bestiis positum est et cum onagris erat habitatio eius faenum quoque ut bos comedebat et rore caeli corpus eius infectum est donec cognosceret quod potestatem habeat altissimus in regno hominum et quemcumque voluerit suscitabit super illud
522Thou also, his son, O Baltasar, hast not humbled thy heart, whereas thou knewest all these things:tu quoque filius eius Balthasar non humiliasti cor tuum cum scires haec omnia
523But hast lifted thyself up against the Lord of heaven: and the vessels of his house have been brought before thee: and thou, and thy nobles, and thy wives, and thy concubines, have drunk wine in them: and thou hast praised the gods of silver, and of gold, and of brass, of iron, and of wood, and of stone, that neither see, nor hear, nor feel: but the God who hath thy breath in his hand, and all thy ways, thou hast not glorified.sed aversum Dominatorem caeli elevatus es et vasa domus eius adlata sunt coram te et tu et optimates tui et uxores tuae et concubinae vinum bibistis in eis deos quoque argenteos et aureos et aereos ferreos ligneosque et lapideos qui non vident neque audiunt neque sentiunt laudasti porro Deum qui habet flatum tuum in manu sua et omnes vias tuas non glorificasti
524Wherefore, he hath sent the part of the hand which hath written this that is set down.idcirco ab eo missus est articulus manus quae scripsit hoc quod exaratum est
525And this is the writing that is written: MANE, THECEL, PHARES.haec est autem scriptura quae digesta est MANE THECEL FARES
526And this is the interpretation of the word. MANE: God hath numbered thy kingdom, and hath finished it.et haec interpretatio sermonis MANE numeravit Deus regnum tuum et conplevit illud
527THECEL: thou art weighed in the balance, and art found wanting.THECEL adpensus es in statera et inventus es minus habens
528PHARES: thy kingdom is divided, and is given to the Medes and Persians.FARES divisum est regnum tuum et datum est Medis et Persis
529Then by the king's command, Daniel was clothed with purple, and a chain of gold was put about his neck: and it was proclaimed of him that he had power as the third man in the kingdom.tunc iubente rege indutus est Danihel purpura et circumdata est torques aurea collo eius et praedicatum est de eo quod haberet potestatem tertius in regno
530The same night Baltasar, the Chaldean king, was slain.eadem nocte interfectus est Balthasar rex Chaldeus
531And Darius, the Mede, succeeded to the kingdom, being threescore and two years old.et Darius Medus successit in regnum annos natus sexaginta duo
chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Search

Discuss


Learning Materials
Terms of UsePrivacy Statement