OLD TESTAMENT
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
1 Maccabees
2 Maccabees

NEW TESTAMENT
Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation (Apocalypse)


EXTRA

THE PROPHECY OF DANIEL: Chapter 7


Daniel's vision of the four beasts, signifying four kingdoms: of God sitting on his throne: and of the opposite kingdoms of Christ and Antichrist.

chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EnglishLatin
71In the first year of Baltasar, king of Babylon, Daniel saw a dream: and the vision of his head was upon his bed: and writing the dream, he comprehended it in a few words: and relating the sum of it in short, he said:anno primo Balthasar regis Babylonis Danihel somnium vidit visio autem capitis eius in cubili suo et somnium scribens brevi sermone conprehendit summatimque perstringens ait
72I saw in my vision by night, and behold the four winds of the heavens strove upon the great sea.videbam in visione mea nocte et ecce quattuor venti caeli pugnabant in mari magno
73And four great beasts, different one from another, came up out of the sea.et quattuor bestiae grandes ascendebant de mari diversae inter se
74The first was like a lioness, and had the wings of an eagle: I beheld till her wings were plucked off, and she was lifted up from the earth, and stood upon her feet as a man, and the heart of a man was given to her.prima quasi leaena et alas habebat aquiliae aspiciebam donec evulsae sunt alae eius et sublata est de terra et super pedes quasi homo stetit et cor eius datum est ei
75And behold another beast, like a bear, stood up on one side: and there were three rows in the mouth thereof, and in the teeth thereof, and thus they said to it: Arise, devour much flesh.et ecce bestia alia similis urso in parte stetit et tres ordines erant in ore eius et in dentibus eius et sic dicebant ei surge comede carnes plurimas
76After this I beheld, and lo, another like a leopard, and it had upon it four wings, as of a fowl, and the beast had four heads, and power was given to it.post hoc aspiciebam et ecce alia quasi pardus et alas habebat avis quattuor super se et quattuor capita erant in bestia et potestas data est ei
77After this I beheld in the vision of the night, and lo, a fourth beast, terrible and wonderful, and exceeding strong, it had great iron teeth, eating and breaking in pieces, and treading down the rest with his feet: and it was unlike to the other beasts which I had seen before it, and had ten horns.post hoc aspiciebam in visione noctis et ecce bestia quarta terribilis atque mirabilis et fortis nimis dentes ferreos habebat magnos comedens atque comminuens et reliqua pedibus suis conculcans dissimilis autem erat ceteris bestiis quas videram ante eam et habebat cornua decem
78I considered the horns, and behold another little horn sprung out of the midst of them: and three of the first horns were plucked up at the presence thereof: and behold eyes like the eyes of a man were in this horn, and a mouth speaking great things.considerabam cornua et ecce cornu aliud parvulum ortum est de medio eorum et tria de cornibus primis evulsa sunt a facie eius et ecce oculi quasi oculi hominis erant in cornu isto et os loquen ingentia
79I beheld till thrones were placed, and the ancient of days sat: his garment was white as snow, and the hair of his head like clean wool: his throne like flames of fire: the wheels of it like a burning fire.aspiciebam donec throni positi sunt et antiquus dierum sedit vestimentum eius quasi nix candidum et capilli capitis eius quasi lana munda thronus eis flammae ignis rotae eius ignis accensus
710A swift stream of fire issued forth from before him: thousands of thousands ministered to him, and ten thousand times a hundred thousand stood before him: the judgment sat, and the books were opened.fluvius igneus rapidusque egrediebatur a facie eius milia milium ministrabant ei et decies milies centena milia adsistebant ei iudicium sedit et libri aperti sunt
711I beheld, because of the voice of the great words which that horn spoke: and I saw that the beast was slain, and the body thereof was destroyed, and given to the fire to be burnt:aspiciebam propter vocem sermonum grandium quos cornu illud loquebatur et vidi quoniam interfecta esset bestia et perisset corpus eius et traditum esset ad conburendum igni
712And that the power of the other beasts was taken away: and that times of life were appointed them for a time, and a time.aliarum quoque bestiarum ablata esset potestas et tempora vitae constituta essent eis usque ad tempus et tempus
713I beheld, therefore, in the vision of the night, and lo, one like the Son of man came with the clouds of heaven, and he came even to the ancient of days: and they presented him before him.aspiciebam ergo in visione noctis et ecce cum nubibus caeli quasi filius hominis veniebat et usque ad antiquum dierum pervenit et in conspectu eius obtulerunt eum
714And he gave him power, and glory, and a kingdom: and all peoples, tribes, and tongues shall serve him: his power is an everlasting power that shall not be taken away: and his kingdom that shall not be destroyed.et dedit ei potestatem et honorem et regnum et omnes populi tribus ac linguae ipsi servient potestas eius potestas aeterna quae non auferetur et regnum eius quod non corrumpetur
715My spirit trembled; I, Daniel, was affrighted at these things, and the visions of my head troubled me.horruit spiritus meus ego Danihel territus sum in his et visiones capitis mei conturbaverunt me
716I went near to one of them that stood by, and asked the truth of him concerning all these things, and he told me the interpretation of the words, and instructed me:accessi ad unum de adsistentibus et veritatem quaerebam ab eo de omnibus his qui dixit mihi interpretationem sermonum et edocuit me
717These four great beasts, are four kingdoms, which shall arise out of the earth.hae bestiae magnae quattuor quattuor regna consurgent de terra
718But the saints of the most high God shall take the kingdom: and they shall possess the kingdom for ever and ever.suscipient autem regnum sancti Dei altissimi et obtinebunt regnum usque in saeculum et saeculum saeculorum
719After this I would diligently learn concerning the fourth beast, which was very different from all, and exceeding terrible: his teeth and claws were of iron: he devoured and broke in pieces, and the rest he stamped upon with his feet:post hoc volui diligenter discere de bestia quarta quia erat dissimilis valde ab omnibus et terribilis nimis dentes et ungues eius ferrei comedebat et comminuebat et reliquias pedibus suis conculcabat
720And concerning the ten horns that he had on his head: and concerning the other that came up, before which three horns fell: and of that horn that had eyes, and a mouth speaking great things, and was greater than the rest.et de cornibus decem quae habebat in capite et de alio quod ortum fuerat ante quod ceciderant tria cornua de cornu illo quod habebat oculos et os loquens grandia et maius erat ceteris
721I beheld, and lo, that horn made war against the saints, and prevailed over them,aspiciebam et ecce cornu illud faciebat bellum adversus sanctos et praevalebat eis
722Till the ancient of days came and gave judgment to the saints of the most High, and the time came, and the saints obtained the kingdom.donec venit antiquus dierum et iudicium dedit sanctis excelsi et tempus advenit et regnum obtinuerunt sancti
723And thus he said: The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be greater than all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.et sic ait bestia quarta regnum quartum erit in terra quod maius erit omnibus regnis et devorabit universam terram et conculcabit et comminuet eam
724And the ten horns of the same kingdom, shall be ten kings: and another shall rise up after them, and he shall be mightier than the former, and he shall bring down three kings.porro cornua decem ipsius regni decem reges erunt et alius consurget post eos et ipse potentior erit prioribus et tres reges humilibat
725And he shall speak words against the High One, and shall crush the saints of the most High: and he shall think himself able to change times and laws, and they shall be delivered into his hand until a time, and times, and half a time.et sermones contra excelsum loquetur et sanctos Altissimi conteret et putabit quod possit mutare tempora et leges et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis
726And a judgment shall sit, that his power may be taken away, and be broken in pieces, and perish even to the end.et iudicium sedebit ut auferatur potentia et conteratur et dispereat usque in finem
727And that the kingdom, and power, and the greatness of the kingdom, under the whole heaven, may be given to the people of the saints of the most High: whose kingdom is an everlasting kingdom, and all kings shall serve him, and shall obey him.regnum autem et potestas et magnitudo regni quae est subter omne caelum detur populo sanctorum altissimi cuius regnum regnum sempiternum est et omnes reges servient ei et oboedient
728Hitherto is the end of the word. I, Daniel, was much troubled with my thoughts, and my countenance was changed in me: but I kept the word in my heart.hucusque finis verbi ego Danihel multum cogitationibus meis conturbabar et facies mea mutata est in me verbum autem in corde meo conservavi
chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Search

Discuss


Learning Materials
Terms of UsePrivacy Statement