OLD TESTAMENT
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
1 Maccabees
2 Maccabees

NEW TESTAMENT
Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation (Apocalypse)


EXTRA

THE BOOK OF EXODUS: Chapter 12


The manner of preparing, and eating the paschal lamb: the firstborn of Egypt are all slain: the Israelites depart.

chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
EnglishLatin
121And the Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt:dixit quoque Dominus ad Mosen et Aaron in terra Aegypti
122This month shall be to you the beginning of months; it shall be the first in the months of the year.mensis iste vobis principium mensuum primus erit in mensibus anni
123Speak ye to the whole assembly of the children of Israel, and say to them: On the tenth day of this month let every man take a lamb by their families and houses.loquimini ad universum coetum filiorum Israhel et dicite eis decima die mensis huius tollat unusquisque agnum per familias et domos suas
124But if the number be less than may suffice to eat the lamb, he shall take unto him his neighbour that joineth to his house, according to the number of souls which may be enough to eat the lamb.sin autem minor est numerus ut sufficere possit ad vescendum agnum adsumet vicinum suum qui iunctus est domui eius iuxta numerum animarum quae sufficere possunt ad esum agni
125And it shall be a lamb without blemish, a male, of one year; according to which rite also you shall take a kid.erit autem agnus absque macula masculus anniculus iuxta quem ritum tolletis et hedum
126And you shall keep it until the fourteenth day of this month; and the whole multitude of the children of Israel shall sacrifice it in the evening.et servabitis eum usque ad quartamdecimam diem mensis huius immolabitque eum universa multitudo filiorum Israhel ad vesperam
127And they shall take of the blood thereof, and put it upon both the side posts, and on the upper door posts of the houses, wherein they shall eat it.et sument de sanguine ac ponent super utrumque postem et in superliminaribus domorum in quibus comedent illum
128And they shall eat the flesh that night roasted at the fire, and unleavened bread with wild lettuce.et edent carnes nocte illa assas igni et azymos panes cum lactucis agrestibus
129You shall not eat thereof any thing raw, nor boiled in water, but only roasted at the fire; you shall eat the head with the feet and entrails thereof.non comedetis ex eo crudum quid nec coctum aqua sed assum tantum igni caput cum pedibus eius et intestinis vorabitis
1210Neither shall there remain any thing of it until morning. If there be any thing left, you shall burn it with fire.nec remanebit ex eo quicquam usque mane si quid residui fuerit igne conburetis
1211And thus you shall eat it: you shall gird your reins, and you shall have shoes on your feet, holding staves in your hands, and you shall eat in haste; for it is the Phase (that is the Passage) of the Lord.sic autem comedetis illum renes vestros accingetis calciamenta habebitis in pedibus tenentes baculos in manibus et comedetis festinantes est enim phase id est transitus Domini
1212And I will pass through the land of Egypt that night, and will kill every firstborn in the land of Egypt, both man and beast: and against all the gods of Egypt I will execute judgments; I am the Lord.et transibo per terram Aegypti nocte illa percutiamque omne primogenitum in terra Aegypti ab homine usque ad pecus et in cunctis diis Aegypti faciam iudicia ego Dominus
1213And the blood shall be unto you for a sign in the houses where you shall be; and I shall see the blood, and shall pass over you; and the plague shall not be upon you to destroy you, when I shall strike the land of Egypt.erit autem sanguis vobis in signum in aedibus in quibus eritis et videbo sanguinem ac transibo vos nec erit in vobis plaga disperdens quando percussero terram Aegypti
1214And this day shall be for a memorial to you; and you shall keep it a feast to the Lord in your generations, with an everlasting observance.habebitis autem hanc diem in monumentum et celebrabitis eam sollemnem Domino in generationibus vestris cultu sempiterno
1215Seven days shall you eat unleavened bread: in the first day there shall be no leaven in your houses; whosoever shall eat any thing leavened, from the first day until the seventh day, that soul shall perish out of Israel.septem diebus azyma comedetis in die primo non erit fermentum in domibus vestris quicumque comederit fermentatum peribit anima illa de Israhel a primo die usque ad diem septimum
1216The first day shall be holy and solemn, and the seventh day shall be kept with the like solemnity: you shall do no work in them, except those things that belong to eating.dies prima erit sancta atque sollemnis et dies septima eadem festivitate venerabilis nihil operis facietis in eis exceptis his quae ad vescendum pertinent
1217And you shall observe the feast of the unleavened bread: for in this same day I will bring forth your army out of the land of Egypt, and you shall keep this day in your generations by a perpetual observance.et observabitis azyma in eadem enim ipsa die educam exercitum vestrum de terra Aegypti et custodietis diem istum in generationes vestras ritu perpetuo
1218The first month, the fourteenth day of the month, in the evening, you shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the same month, in the evening.primo mense quartadecima die mensis ad vesperam comedetis azyma usque ad diem vicesimam primam eiusdem mensis ad vesperam
1219Seven days there shall not be found any leaven in your houses: he that shall eat leavened bread, his soul shall perish out of the assembly of Israel, whether he be a stranger or born in the land.septem diebus fermentum non invenietur in domibus vestris qui comederit fermentatum peribit anima eius de coetu Israhel tam de advenis quam de indigenis terrae
1220You shall not eat any thing leavened: in all your habitations you shall eat unleavened bread.omne fermentatum non comedetis in cunctis habitaculis vestris edetis azyma
1221And Moses called all the ancients of the children of Israel, and said to them: Go take a lamb by your families, and sacrifice the Phase.vocavit autem Moses omnes seniores filiorum Israhel et dixit ad eos ite tollentes animal per familias vestras immolate phase
1222And dip a bunch of hyssop in the blood that is at the door, and sprinkle the transom of the door therewith, and both the door cheeks: let none of you go out of the door of his house till morning.fasciculumque hysopi tinguite sanguine qui est in limine et aspergite ex eo superliminare et utrumque postem nullus vestrum egrediatur ostium domus suae usque mane
1223For the Lord will pass through striking the Egyptians: and when he shall see the blood on the transom, and on both the posts, he will pass over the door of the house, and not suffer the destroyer to come into your houses and to hurt you.transibit enim Dominus percutiens Aegyptios cumque viderit sanguinem in superliminari et in utroque poste transcendet ostium et non sinet percussorem ingredi domos vestras et laedere
1224Thou shalt keep this thing as a law for thee and thy children for ever.custodi verbum istud legitimum tibi et filiis tuis usque in aeternum
1225And when you have entered into the land which the Lord will give you, as he hath promised, you shall observe these ceremonies.cumque introieritis terram quam Dominus daturus est vobis ut pollicitus est observabitis caerimonias istas
1226And when your children shall say to you: What is the meaning of this service?et cum dixerint vobis filii vestri quae est ista religio
1227You shall say to them: It is the victim of the passage of the Lord, when he passed over the houses of the children of Israel in Egypt, striking the Egyptians, and saving our houses. And the people bowing themselves, adored.dicetis eis victima transitus Domini est quando transivit super domos filiorum Israhel in Aegypto percutiens Aegyptios et domos nostras liberans incurvatusque populus adoravit
1228And the children of Israel going forth, did as the Lord had commanded Moses and Aaron.et egressi filii Israhel fecerunt sicut praeceperat Dominus Mosi et Aaron
1229And it came to pass at midnight, the Lord slew every firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharao, who sat on his throne, unto the firstborn of the captive woman that was in the prison, and all the firstborn of cattle.factum est autem in noctis medio percussit Dominus omne primogenitum in terra Aegypti a primogenito Pharaonis qui sedebat in solio eius usque ad primogenitum captivae quae erat in carcere et omne primogenitum iumentorum
1230And Pharao arose in the night, and all his servants, and all Egypt: and there arose a great cry in Egypt; for there was not a house wherein there lay not one dead.surrexitque Pharao nocte et omnes servi eius cunctaque Aegyptus et ortus est clamor magnus in Aegypto neque enim erat domus in qua non iaceret mortuus
1231And Pharao calling Moses and Aaron, in the night, said: Arise and go forth from among my people, you and the children of Israel: go, sacrifice to the Lord as you say.vocatisque Mosen et Aaron nocte ait surgite egredimini a populo meo et vos et filii Israhel ite immolate Domino sicut dicitis
1232Your sheep and herds take along with you, as you demanded, and departing bless me.oves vestras et armenta adsumite ut petieratis et abeuntes benedicite mihi
1233And the Egyptians pressed the people to go forth out of the land speedily, saying: We shall all die.urguebantque Aegyptii populum de terra exire velociter dicentes omnes moriemur
1234The people therefore took dough before it was leavened; and tying it in their cloaks, put it on their shoulders.tulit igitur populus conspersam farinam antequam fermentaretur et ligans in palliis posuit super umeros suos
1235And the children of Israel did as Moses had commanded: and they asked of the Egyptians vessels of silver and gold, and very much raiment.feceruntque filii Israhel sicut praeceperat Moses et petierunt ab Aegyptiis vasa argentea et aurea vestemque plurimam
1236And the Lord gave favour to the people in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them: and they stripped the Egyptians.dedit autem Dominus gratiam populo coram Aegyptiis ut commodarent eis et spoliaverunt Aegyptios
1237And the children of Israel set forward from Ramesse to Socoth, being about six hundred thousand men on foot, beside children.profectique sunt filii Israhel de Ramesse in Soccoth sescenta ferme milia peditum virorum absque parvulis
1238And a mixed multitude, without number, went up also with them, sheep and herds, and beasts of divers kinds, exceeding many.sed et vulgus promiscuum innumerabile ascendit cum eis oves et armenta et animantia diversi generis multa nimis
1239And they baked the meal, which a little before they had brought out of Egypt in dough: and they made hearth cakes unleavened: for it could not be leavened, the Egyptians pressing them to depart, and not suffering them to make any stay; neither did they think of preparing any meat.coxeruntque farinam quam dudum conspersam de Aegypto tulerant et fecerunt subcinericios panes azymos neque enim poterant fermentari cogentibus exire Aegyptiis et nullam facere sinentibus moram nec pulmenti quicquam occurrerant praeparare
1240And the abode of the children of Israel that they made in Egypt, was four hundred and thirty years.habitatio autem filiorum Israhel qua manserant in Aegypto fuit quadringentorum triginta annorum
1241Which being expired, the same day all the army of the Lord went forth out of the land of Egypt.quibus expletis eadem die egressus est omnis exercitus Domini de terra Aegypti
1242This is the observable night of the Lord, when he brought them forth out of the land of Egypt: this night all the children of Israel must observe in their generations.nox est ista observabilis Domini quando eduxit eos de terra Aegypti hanc observare debent omnes filii Israhel in generationibus suis
1243And the Lord said to Moses and Aaron: This is the service of the Phase; no foreigner shall eat of it.dixitque Dominus ad Mosen et Aaron haec est religio phase omnis alienigena non comedet ex eo
1244But every bought servant shall be circumcised, and so shall eat.omnis autem servus empticius circumcidetur et sic comedet
1245The stranger and the hireling shall not eat thereof.advena et mercennarius non edent ex eo
1246In one house shall it be eaten, neither shall you carry forth of the flesh thereof out of the house, neither shall you break a bone thereof.in una domo comedetur nec efferetis de carnibus eius foras nec os illius confringetis
1247All the assembly of the children of Israel shall keep it.omnis coetus filiorum Israhel faciet illud
1248And if any stranger be willing to dwell among you, and to keep the Phase of the Lord, all his males shall first be circumcised, and then shall he celebrate it according to the manner: and he shall be as he that is born in the land: but if any man be uncircumcised, he shall not eat thereof.quod si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam et facere phase Domini circumcidetur prius omne masculinum eius et tunc rite celebrabit eritque sicut indigena terrae si quis autem circumcisus non fuerit non vescetur ex eo
1249The same law shall be to him that is born in the land, and to the proselyte that sojourneth with you.eadem lex erit indigenae et colono qui peregrinatur apud vos
1250And all the children of Israel did as the Lord had commanded Moses and Aaron.fecerunt omnes filii Israhel sicut praeceperat Dominus Mosi et Aaron
1251And the same day the Lord brought forth the children of Israel out of the land of Egypt by their companies.et in eadem die eduxit Dominus filios Israhel de terra Aegypti per turmas suas
chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Search

Discuss


Learning Materials
Terms of UsePrivacy Statement